/Kardiolog/

 

BIOGRAFIJA

Primarijus doktor medicinskih nauka Jelica Milosavljevic, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog, osnovnu školu i gimnaziju je zavrsila u Jagodini kao dobitnik Vukove diplome. Medicinski fakultet u Beogradu (1980), specijalizaciju interne medicine (1989), magistarske studije iz kardiologije (1990), doktorsku disertaciju iz oblasti kardiologije (2000) i subspecijalizaciju iz kardiologije završila je u Beogradu sa odlicnim uspehom. Tema magistarskog rada bila je “Preživljavanje bolesnika sa preležanim infarktom miokarda, kojima je uradjen aortokoronarni bajpas” (mentor prof. dr Ljubica Božinovic) a doktorske disertacije “Dijagnosticka i prognosticka vrednost kombinovanog dipiridamol-dobutaminskog testa za provokaciju miokardne ishemije kod bolesnika sa arterijskom hipertenzijom” (mentor: akademik prof. dr Miodrag Ostojic). Edukovala se za ehokardiografiju kod prof. dr Natalije Simin 1989. godine. Završila je Internacionalnu skolu stres ehokardiografije 1997. godine u Firenci (dr Eugenio Picano); na završnom testiranju postigla je najbolji rezultat i prvu nagradu. Stekla je zvanje primarijus 2001. godine i naucni saradnik MF 2005.

Zaposlena u Medicinskom centru u Jagodini od 1980. godine, najpre u Službi opšte medicine a od 1984. u Službi za interne bolesti. Od 1989. godine je vodila Koronarnu jedinicu a od 2001. godine je bila šef tada izdvojenog Odseka kardiologije. Pomocnik direktora za strucnu delatnost Opšte bolnice Jagodina bila je od 2000. do 2008. a nacelnik Sektora interne medicine od 2008. godine do 2020. Prvi je magistar i prvi doktor medicinskih nauka u Opštoj bolnici u Jagodini, prvi specijalista interne medicine sa završenim postdiplomskim studijama iz kardiologije i prvi doktor medicinskih nauka iz oblasti kardiologije u Pomoravskom okrugu. Rodonacelnik je kardiologije u Opštoj bolnici Jagodina sa kontinuiranim uvodjenjem novih metoda i doktrina u dijagnostici i lecenju kardioloških bolesnika.

Clan je Udruženja kardiologa Srbije, Kardiološke sekcije SLD i Evropskog udruzenja kardiologa, udruženja za ehokardiografiju i udruženja za srcanu insuficijenciju. Jedan je od osnivaca clanova nacionalnog Ekspertskog tima za akutni koronarni sindrom (prof. Dr Zorana Vasiljevic). Bila je osnivac i prvi predsednik podružnice SLD u Jagodini i clan predsednistva Kardioloske sekcije SLD.

Objavila je i izlagala više od devedeset radova i predavanja po pozivu, u nacionalnim i medjunarodnim casopisima, na nacionalnim i na skupovima sa medjunarodnim ucešcem. Bila je više puta clan naucnih odbora kardioloških skupova i ucestvovala u medjunarodnim studijama i registrima. Izmedju ostalog, bila je jedan od predavaca na edukativnom kursu iz stres ehokardiografije u organizaciji Evropskog udruženja kardiologa održanom u Beogradu. Koautor je Nacionalnog vodica za koronarnu bolest. Objavila je monografiju “Farmakološka stres ehokardiografija: neinvazivna dijagnostika koronarne bolesti kod bolesnika sa hipertenzijom” u izdanju Medicinskog fakulteta u Beogradu koja je, odlukom Veca za poslediplomsku nastavu odobrena za poslediplomsko usavršavanje lekara. Koautor monografije je akademik prof. Dr Miodrag Ostojic.

Dobitnik je zahvalnice Zdravstvenog centra Jagodina za 2002. i 2017. godinu i zahvalnice Srpskog lekarskog drustva za 2004. godinu na predlog Kardiološke sekcije. Dobitnik je nagrade “Suncani sat” za 2003. godinu, koju je dodeljivao Klinicki centar Srbije u saradnji sa casopisom “Viva”, za vanredna dostignuca u zdravstvu. Dobitnik je Oktobarske nagrada grada Jagodina 2013. godine za izuzetne strucne sposobnosti, humanost, edukativni i naucno-istraživacki rad.

Udata je i ima dvoje dece.

 

BIBLIOGRAFIJA

Jelica Milosavljević-Spisak radova

Radovi obajavljeni u celosti u stranim casopisima:

1. J.Milosavljevic, M.Ostojic, J.Marinkovic. Dipyridamole-dobutamine stress echocardiography for the detection of myocardial ischemia in patients with hypertension. Herz 2005; 30: 212-22

2. Nieminen MS, Brutsaert D, Kenneth D et al. On behalf of the EuroHeart Survey Investigators. Euro heart Failure Survey II (EHFSII): a survey on hospitalized heart failure patients: description of population. European Heart Journal 2006;27:2725-36

3. Dungen HD, Apostolovic S, Inkrot S et al on behalf of the CIBIS-ELD Investigators. Bisoprolol vs carvedilol in elderly patients with heart failure: rationale and design of the CIBIS-ELD trial. Clin Res cardiol 2008; 97:578-86

4. Knezevic B, Vasiljevic Z.....Milosavljevic J...Ricci B. et al. Management of heart failure complicating acute coronary syndromes in Montenegro and Serbia. European Heart Journal Supplements (2014) 16 (Supplement A), A61–A66

 

 

Radovi obajavljeni u celosti u domacim casopisima:

5. J.Savic, LJ.Bozinovic. Prezivljavanje bolesnika sa prebolelim infarktom miokarda, kojima je uradjen aortokoronarni bajpas. Kardiologija 1991,12:187-91

6. J.Milosavljevic: Kvalitet zivota posle prelezanog infarkta miokarda: Znacaj hirurskog lecenja. Kardiologija 1995, 16 : 53-6 (usmeno izlaganje na XI Kongresu kardiologa Jugoslavije)

7. D.Simic i saradnici istrazivacke grupe*. Efikasnost i sigurnost nizoldipina u terapiji bolesnika sa stabilnom anginom pektoris-rezultati multicentricnog ispitivanja. Kardiologija 1996, 17: 70-3

8.    J.Milosavljevic, M.Ostojic, B.Vujisic-Tesic, M.Zdravkovic, J.Marinkovic, N.Milic. Yentl sindrom kod zena sa hipertenzijom i pozitivnim dipiridamol stres ehokardiografskim testom, Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 2001, 129: 285-90

9. M.Ostojic, P.Mitrovic, J.Milosavljevic, N.Milic, J.Marinkovic-Eric. Bayes-ov koncept verovatnoce za prisustvo koronarne bolesti: primena Bayesove teoreme u klinickom odlucivanju. Preporuke za prevenciju ishemijske bolesti srca. Nacionalni vodic klinicke prakse 2002:28-34

10. Z.Vasiljevic i ekspertski tim za akutni koronarni sindrom. Akutni koronarni sindrom u Srbiji 2003. godine. Balneoclimatologia 2003; 28 (1):

11. J.Milosavljevic. Preporuke za lecenje akutnog koronarnog sindroma od inicijalnih mera do terapije na otpustu. Bolnicki protokol u Koronarnoj jedinici Zdravstvenog centra u Jagodini. Balneoclimatologia 2003; 28 (2): 73-82

12. J. Milosavljevic, M.Ostojic, J.Marinkovic, N.Milic. Analiza verovatnoce i prediktivna vrednost stres testa. Kardiologija 2003; 24:9-20

13. J.Milosavljevic. Prevencija ateroskleroze. Zbornik radova br.7 Uciteljskog fakulteta u Jagodini 2003:103

14. J.Milosavljevic. Gojaznost i rizik za zdravlje. Zbornik radova br.8 Uciteljskog fakulteta u Jagodini 2004

15. J.Milosavljevic, A.Cvetkovic, B.Stojanovic, M.Milanovic, D.Tolic.Prvi rezultati programa za povecanje komplijanse bolesnika sa prelezanim akutnim koronarnim sindromom. Balneoclimatologia 2005; 30 (1): 7

16. Z.Vasiljevic i ekspertski tim za akutni koronarni sindrom. Akutni koronarni sindrom u Srbiji 2003. godine. Balneoclimatologia 2005; 30 (2):

17. Z.Vasiljevic, D. Matic, N.Mickovcki, N.Milic, ekspertski tim za AKS. Prvi epidemioloski podaci o akutnom koronarnom sindromu u Srbiji. ACTA CLINICA 2006; 6:13-16

18. Kostić J, Stanković I.…Milosavljević J, Ostojić M. u ime “Stent for life” inicijative. Stent for life-otvori put do srca. NČ Urgent medic HALO 94, 2010; 16: 25-30

 

Radovi objavljeni u sazetku u medjunarodnim casopisima i zbornicima sa recenzijom:

19. D.Milentijevic, J.Milosavljevic: Clinical laboratory tests in non-insulin dependent diabetes mellitus as an important guideline to risk estimation and prevention of atherosclerosis. Balcan Journal of Clinical Laboratory 1996, 3:121

20. J.Milosavljevic, M.Ostojic, I.Nedeljkovic, A.Djordjevic-Dikic, S.Stojkovic: Feasibility of second generation dipyridamole stress echocardiography in patients with arterial hypertension. 10th International symposium on echocardiography Essen 98

21. J.Milosavljevic, M.Ostojic, J.Marinkovic, A.Djordjevic-Dikic, I.Nedeljkovic. Assessment of coronary artery disease by dipyridamole-dobutamine stress echo test in hypertensive patients with chest pain. European Journal of Echocardiography 1999 (Abstracts Suppl), 1999: S58

22. J.Milosavljevic, M.Ostojic, J.Marinkovic, A.Djordjevic-Dikic, I.Nedeljkovic. Predictive value of dipyridamole-dobutamine stress echocardiography in hypertensives. European Journal of Echocardiography (Abstracts Suppl) 1999, 1: S58

23. J.Milosavljevic, M.Ostojic, J.Marinkovic, A.Djordjevic-Dikic, I.Nedeljkovic. Diagnostic accuracy of third generation dipyridamole stress echocardiography in female hypertensives. Heart (Suppl II) 2000, 83: A10

24. J.Milosavljevic, M.Ostojic, J.Marinkovic, N.Milic. Prognostic value of ECG changes elicited by dipyridamole stress echocardiography in hypertensive patients is gender related? European Journal of Echocardiography 2000 (Suppl 2), 1: S32

25. J.Milosavljevic, M.Ostojic, N.Milic. Diagnostic accuracy of dipyridamole stress echocardiography in hypertensive patients with suspected de novo angina and preexisting ECG changes. VI Kongres interne medicine zemalja centralne i istocne Evrope, Igalo 2001

26. J.Milosavljevic, M.Ostojic, N.Milic. Prognostic value of dipyridamole stress echocardiography in hypertensive patients with suspected de novo angina and preexisting ECG changesVI Kongres interne medicine zemalja centralne i istocne Evrope, Igalo 2001

27. J.Milosavljevic, M.Ostojic, N.Milic. Predictive value of predischarge dipyridamole stress echocardiography in hypertensive patients admitted for acute coronary syndrome with nondiagnostic ECG changes. J Am Coll Cardiol 2002; 39 (Suppl B): 279B

28. J.Milosavljevic. Exercise stress testing and probability analysis. Stress echocardiography and myocardial ischemia. Extramural EP course of ESC. Belgrade 13-15 may 2002 (faculty member)

29. J.Milosavljevic, M.Ostojic, J.Marinkovic, N.Milic. Detection of myocardial ischemia in hypertensives: dipyridamole-dobutamine versus dipyridamole-atropine stress echocardiography. European Journal of Echocardiography 2002 (Suppl I), 3: S35

30. J.Milosavljevic, M.Ostojic, J.Marinkovic, N.Milic. Prognostic value of dipyridamole stress echocardiography in hypertensive women. I-st international symposium on echocardiography. Ohrid 14-16 sept 2003 (usmeno izlaganje)

31. J.Milosavljevic, Z.vasiljevic, A.Cvetkovic, V.Stakic, M.Milanovic, U.Milosevic. Acute heart failure-our data in euro HEART Survey HF II. European Conference on Myocardial, Pericardial Disease and LV Dysfunction. October 6-8, 2006, belgrade, Serbia, Abstract book, P67

32. J.Milosavljevic, M.Ostojic, J.Marinkovic, B.Vujisic, Lj.Jovovic, B.Pencic. Long-term predictive value of dipyridamole-dobutamine stres echocardiography in patients with systemic hypertension and known or suspected coronary artery disease. Eur J Echocardiography, Abstract Supplement 1; 2006: S14

 

Radovi objavljeni u sazetku u domacim casopisima i zbornicima sa recenzijom:

33. J.Milosavljevic, D. Milentijevic: Hiperlipidemija kao dodatni faktor rizika u dijabetesu. VI Jugoslovenski simpozijum o hiperlipoproteinemijama, Novi Sad 1995 : 135

34. J.Milosavljevic: Sekundarna prevencija infarkta miokarda. Kardiologija 1996 ( supl 1 ), 17: 43

35. J.Milosavljevic: Nezeljena dejstva amiodarona. Kardiologija 1996 (Supl 1), 17: 119

36. J.Milosavljevic: Klinicko-epidemioloski znacaj arterijske hipertenzije.  IV Kongres interne medicine Jugoslavije, Igalo 1997 : 74

37. J.Milosavljevic: Dijagnostika koronarne bolesti kod bolesnika sa   arterijskom hipertenzijom. IV Kongres interne medicine Jugoslavije, Igalo 1997 : 54

38. J.Milosavljevic, M.Ostojic, A.Djordjevic-Dikic, I.Nedeljkovic, S.Stojkovic: Farmakoloski stres–eho test u dijagnostici novonastale angine pektoris. Kardiologija 1998 (Supl 1), 19: 62 (usmeno izlaganje na XII Kongresu kardiologa Jugoslavije, Herceg Novi 1998)

39. J.Milosavljevic, M.Ostojic, A.Dordjevic-Dikic: Nifedipin i prezivljavanje bolesnika sa arterijskom hipertenzijom i prelezanim infarktom miokarda. Kardiologija  1998 ( Supl 1 ) 19: 95   (usmeno izlaganje na XII Kongresu kardiologa Jugoslavije, Herceg Novi 1998)

40. J.Milosavljevic, M.Ostojic, A.Djordjevic-Dikic, I.Nedeljkovic, S.Stojkovic: Mogucnost primene i sigurnost dipiridamol-dobutaminskog u poredjenju sa dipiridamol-atropinskim stres eho testom kod bolesnika sa arterijskom hipertenzijom.  V Kongres interne medicine Jugoslavije, Beograd 1999

41. J.Milosavljevic, M.Ostojic, A.Djordjevic-Dikic, I.Nedeljkovic, S.Stojkovic. Dijagnosticka vrednost kombinovanog dipiridamolskog testa kod bolesnika sa arterijskom hipertenzijom. V Kongres interne medicine Jugoslavije, Beograd 1999

42. J.Milosavljevic. Hipertrigliceridemija kao nezavisan faktor rizika kod bolesnika sa arterijskom hipertenzijom. XV Kongres lekara Srbije i Kongres lekara otadzbine i dijaspore, Beograd 2000

43. J.Milosavljevic. Znacaj EKG promena na stres eho testu kod bolesnika sa hipertenzijom u odnosu na pol. XV Kongres lekara Srbije i Kongres lekara otadzbine i dijaspore, Beograd 2000 

44. J.Milosavljevic. Uvecanje leve pretkomore izrazeno kroz indeks LP/BSA ukazuje na prisustvo koronarne bolesti kod bolesnika sa hipertenzijom. VI  Kongres interne medicine Jugoslavije, Beograd 2000

45. J.Milosavljevic. Beta-blokada ne smanjuje dijagnosticku vrednost dipiridamol-dobutaminskog stres eho testa kod bolesnika sa arterijskom hipertenzijom. VI  Kongres interne medicine Jugoslavije, Beograd 2000

46. J.Milosavljevic, M.Ostojic, J.Marinkovic. Odnos pozitivnog kombinovanog dipiridamol stres eho testa i invazivne dijagnostike i terapije kod hipertenzivnih zena u odnosu na muskarce. Kardiologija 2000 (Supl 1), 21: 85

47. J.Milosavljevic, M.Ostojic. Znacaj EKG promena na stres eho testu kod bolesnika sa hipertenzijom u odnosu na pol. Kardiologija 2000 (Supl 1), 21: 85

48. J.Milosavljevic, M.Ostojic. Dijagnosticka i prognosticka vrednost kombinovanog dipiridamol-dobutaminskog testa za provokaciju miokardne ishemije kod bolesnika sa arterijskom hipertenzijom. Kardiologija 2000 (Supl 1), 21: 6 (usmeno izlaganje na III Kongresu kardiologa Srbije, Beograd 2000)

49. J.Milosavljevic. Preporuke za lecenje nestabilne angine i infarkta miokarda bez ST elevacije (ACC-AHA-ESC). Kardiologija 2001 (Abstract Suplement):12, A53 (usmeno izlaganje na XIII Kongresu kardiologa Jugoslavije)

50. J. Milosavljevic, M.Ostojic. Bajesova analiza verovatnoce i prediktivna vrednost stres testa. Kardiologija 2002; 23 (Suplement 1): 31.

51. J. Milosavljevic, M.Ostojic, J.Marinkovic, N.Milic. Prognostic value of dipyridamole stress echocardiography in hypertensive women. Kardiologija 2003; 24 (Abstrakt Supl) (usmeno izlaganje na XIV Kongresu kardiologa Jugoslavije, clan naucnog odbora)

52. Sneza Ivanovic, Ivana Todosijevic, Jelica Milosavljevic, Aleksandra Cvetkovic. Prva iskustva Savetovalista za kardiovaskularne bolesnike ZC Jagodina. XIV Kongres kardiologa Jugoslavije, Beograd 2003

53. J.Milosavljevic, M.Ostojic. Prognosticka vrednost dipiridamol stres ehokardiografije kod bolesnika sa hipertenzijom: osam godina pracenja.Yuecho1, Beograd 2004 (usmeno izlaganje)

54. J.Milosavljevic, A.Cvetkovic, B.Stojanovic, M.Milanovic, S.Ivanovic. Dvogodisnje pracenje lipidnog profila i primene statina posle akutnog koronarnog sindroma. Drugi kongres o aterosklerozi, Beograd 2004

55. J.Milosavljevic, A.Cvetkovic, U.Milosevic, V.Stakic. Funkcija bubrega kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom. Drugi simpozijum iz kardionefrologije sa medjunarodnim ucescem, Vrnjacka Banja 2005

56. J.Milosavljevic, M.Ostojic, N.Milic. Long-term predictive value of dypiridamole-atropin stress echocardiography in hypertensive patients. Kardiologija (Zbornik sazetaka) 2005; 26 (Supplement): 66

57. J.Milosavljevic,A.Cvetkovic,M.Milanovic,V.Stakic,U.Milosevic.Efikasnost i sigurnost primene streptokinaze i enoksaparina u infarktu miokarda. Kardiologija (sazeci radova-suplement 1) 2007; 28: P453

58. J.Milosavljevic. Rezultati primene protokola dobutaminskog stres eho testa sa ranijim uvodjenjem atropina i rutinskom primenom metoprololola na kraju testa.  Srce i krvni sudovi, knjiga sazetaka, 2009: P383

 

Predavanja po pozivu, radionice i okrugli stolovi:

59. J.Milosavljevic. Dijagnosticka i prognosticka vrednost kombinovanog dipiridamol-dobutaminskog testa za provokaciju miokardne ishemije kod bolesnika sa arterijskom hipertenzijom. Kardioloska sekcija SLD, septembar 2000

60. Jelica Milosavljevic. Indikacije za revaskularizaciju miokarda: znacaj vitalnosti miokarda. Kardioloska sekcija VMA/ZC Jagodina, decembar 2003

61. Jelica Milosavljevic. Hipertenzija i srcana insuficijencija. IV Sastanak Radne grupe za srcanu insuficijenciju Udruzenja kardiologa Srbije i Crne Gore sa medjunarodnim ucescem 2004

62. A.Stojsic, J.Milosavljevic. Standardni dvodimenzijski i M-mode ultrazvucni pregled. Segmentacija leve komore.Yuecho1, Beograd 2004          

63. Jelica Milosavljevic. Savremena terapija kardiovaskularnih bolesti -Dilatrend visestruki adrenergicki inhibitor. Jagodina 2003

64. J.Milosavljevic. Preporuke za lecenje infarkta miokarda (ACC-AHA-ESC). Skup lekara koronarnih jedinica, Beograd 2001

65. J.Milosavljevic Znacaj visestruke adrenergicke blokade-prikaz slucaja. Sastanak Ekspertskog tima za AKS i Udruzenja koronarnih jedinica. Beograd, jun 2005

66. J.Milosavljevic Xenical u kardiologiji, prikaz slucaja. Simpozijum Xenical, Ćuprija, jun 2006

67. J.Milosavljevic.Cekajuci nove preporuke za STEMI: adjuvantna terapija uz trombolizu, balans rizika i koristi. Sastanak Ekspertskog tima za AKS i Udruzenja koronarnih jedinica, Beograd, novembar 2007

68. J.Milosavljevic. Savremena terapija akutnog koronarnog sindroma. Jagodina, april 2008

69. J.Milosavljevic. Značaj kontinuirane terapije kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom: barijere i strategije. Jagodina, april 2009

70. J.Milosavljevic. Stres ehokardiografija: trinaest godina iskustva u OB Jagodina, Zlatibor, majski susreti zdr.radnika 2009

71. J.Milosavljevic. Farmakoloski testovi: vrste i indikacije; Skola ultrazvuka-osnovni kurs, Institut za KVB Dedinje 2008, 2009

72. J.Milosavljevic, J.Balinovac. Lecenje bolesnika sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta u dva regionalna cventra u Srbiji. Zajednicki simpozijum Evropskog udruzenja kardiologa i Udruzenja kardiologa srbije. Joint session, stent for life. XVII Kongres kardiologa srbijesa medjunarodnim ucescem, 18-21.oktobar 2009, Beograd

73. J.Milosavljevic. Terapija srčane insuficijencije. CME. Jagodina, april 2010

74. J.Milosavljevic. Farmakološki testovi u hipertenziji; Skola ultrazvuka-stres ehokardiografija, Institut za KVB Dedinje 2011

75. J.Milosavljević. Preporuke za lečenje hipertenzije-kombinacija hipertenziva kao najbolja terapijska opcija. Jagodina, oktobar 2011

76. J.Milosavljević. Sartani, više od antihipertenzivnog leka. Jagodina, mart 2012

77. J.Milosavljević. Primena sartana u kliničkoj praksi, prikaz slučaja. Jagodina, maj 2012

78. J.Milosavljević. Terapija stabilne angine kod seniora-prikaz slučaja. Jagodina, novembar 2012

79. J.Milosavljević. Sigurnost primene dvojne terapije-prevencija novih vaskularnih dogadjaja. OB Jagodina, mart 2013

80. J.Milosavljevic. Terapija dislipidemija. Prikaz slučaja. DZ Jagodina, april 2013

81. J.Milosavljevic. Micardis Plus-efikasno 24-časovno sniženje krvnog pritiska, prikaz slučaja. DZ Despotovac, maj 2013

82. J.Milosavljevic. Terapija hipertenzije. DZ Jagodina, decembar 2013

83. J.Milosavljević. Antianginalna terapija-trimetazidin u fokusu. Jagodina, maj 2014.

84. J.Milosavljević. Karvedilol u terapiji hipertenzije, prikaz slučaja. Jagodina, jul 2014.

85. J.Milosavljević. Terapijsko mesto centralnih antihipertenziva i uloga simpatikusa u patogenezi kardiometaboličkih oboljenja. Jagodina, mart 2015.

86. J.Milosavljević. Dabigatran i varfarin u prevenciji moždanog udara kod pacijenata sa AF-prikaz slučaja. Jagodina, jun 2015.

87. J.Milosavljević. Visokoselektivni beta-blokatori u terapiji hipertenzije, bisoprolol u fokusu. Jagodina, septembar 2015.

88. Jelica Milosavljević. Zašto je trimetazidin potreban pacijentima sa anginom pektoris, koji su već na terapiji beta-blokatorima? Jagodina, april 2017

89. Jelica Milosavljević. Prednosti fiksne kombinacije ramipril i felodipin u Th pacijenata sa HTA.  Jagodina, april 2017

90. Dijabetes, hipertenzija i simpatička hiperaktivnost.  Jagodina, maj 2017

91. Jelica Milosavljević. Dabigatran u prevenciji moždanog udara.  Jagodina, maj 2018

92. Jelica Milosavljević. “Xarelto® u kliničkoj praksi ” – prikaz slučaja. Jagodina, maj 2018

93. Jelica Milosavljevic. Zašto je EKG važan u kliničkom radu? Nacionalni kongres zdravstvenih radnika Srbije sa medjunarodnim učešćem. Zlatibor, maj 2018

94. Jelica Milosavljević. Primena rosuvastatina u svetlu novih preporuka za lečenje dislipidemija. Jagodina, novembar 2019

95.  Jelica Milosavljević. Nove smernice u terapiji hipertenzije i fiksne kombinacije. Jagodina, decembar 2019

96. Jelica Milosavljević. Zofecard u fokusu. Paraćin, januar 2020.

97. Jelica Milosavljevic. Sigurnosni profil NOAKa u temeljima randomizovanih kliničkih studija. Bezbednost NOAKa kroz spektar dostupnih izvora, virtualni sastanak, jul 2020

98. Bisoprolol kod pacijenta sa hipertenzijom, srčanom insuficijencijom i atrijalnom fibrilacijom, virtualni sastanak, avgust 2020

 

 

 

 

Clan naucnog odbora, panela, predsedavajuci:

1. Predsedavajuci: Neinvazivna dijagnostika koronarne bolesti. XV Kongres kardiologa, Herceg Novi 2005

2. Predsedavajuci: Standardni dvodimenzijski i M-mode ultrazvucni pregled. Yuecho1, Beograd 2004       

3. Moderator: Savremena terapija hipertenzije, Oktobarski susreti zdravstvenih radnika srbije, Zlatibor 2005

4. Moderator: Stres ehokardiogarfija, Oktobarski susreti zdravstvenih radnika Srbije, Zlatibor 2009

5. Naucni odbor: Kongres kardiologa Srbije 2007, 2009, Beograd

6. Panel: AKS, prikazi slucajeva, od preporuke do prakse i obrnuto, XVII Kongres kardiologa Srbije, Beograd 2009

      .........

Istraživač u medjunarodnoj studiji

  1. Istrazivac (principal investigator) u medjunarodnoj CIBIS-ELD studiji primene beta-blokera kod starijih, 2007-2008
  2. Istrazivac (principal investigator) u medjunarodnoj MOLITOR studiji uticaja primene preporuka u lečenju srčana insuficijencije na biomarkere, 2011-12
  3. Glavni istraživač (PI) u multinacionalnoj, multicentričnoj  STREAM-2 studiji (Strateška rana reperfuzija kod starijih pacijenata odmah po nastanku infarkta miokarda), 2018-2020

 

NAUCNI I STRUCNI PROJEKTI

1. Identifikacija vitalnosti miokarda pomocu dipiridamola i dobutamina, rukovodilac akademik M.Ostojic. Srpska akademija nauka i umetnosti, 2008

2. Srbija za zdravo srce do 2020, Ministarstvo zdravlja, podgrupa za hospitalnu negu bolesnika sa AKS koji se lece neinvazivno, predsednik prof. Dr Z.Vasiljevic

Feature Bidet!

 

Doktorat

 

suncani sat

 
Beograd
 
Skoplje
 
Picano
 
Poster
 
 
 
 
 
 
Adresa: Kneza Lazara, lamela L2, 35000 Jagodina; Tel 035 243 775, Mob 063 70 42 742