Početna

O nama

Usluge

Galerija

Kontakt

 

 

 

 

 

 
/Šifra zdravlja/


"ŠIFRA ZDRAVLJA" – 0 – 3 – 5 – 140 – 5 – 3 - 0  - DA LI ZNAŠ SVOJ RIZIK?

Što više faktora rizika imate, postoji veći rizik za obolevanje i umiranje od bolesti srca i krvnih sudova. Za svaki od faktora rizika postoje idealne vrednosti, koje su predstavljene tzv. “šifrom zdravlja“. Ako živite po“ šifri zdravlja“ verovatno ćete živeti 3 do 10 godina duže, nego oni koji je se ne pridržavaju.

0 - PUŠENJE U Srbiji više od trećine stanovnika svakodnevnio ili povremeno puši dok je dve trećine izloženo duvanskom dimu, kod kuće i na radnom mestu. Svest o štetnim posledicama duvanskog dima po zdravlje ima jedva nešto više od polovine stanovništva. Ukoliko prestanete da pušite, vaš rizik će se smanjiti od 50%-70%.

3 - FIZIČKA AKTIVNOST (3km ili 30min dnevno, minimum tri puta nedeljno). Dve trećine stanovnika Srbije slobodno vreme provodi fizički neaktivno, dok samo četvrtina stanovnika vežba tri puta nedeljno. Trećina zaposlenih bavi se poslom koji ne zahteva fizičku aktivnost. Ukoliko počnete redovno da vežbate, možete smanjiti rizik za 30%.

5 – ISHRANA (pet porcija voća i povrća dnevno). Sveže povrće i voće konzumira svakodnevno samo polovina stanovnika Srbije, a isto toliko ljudi jede ribu manje od jednom nedeljno. Svaki peti odrasli stanovnik Srbije nije razmišljao o izboru načina ishrane i nikad nije razmišljao o zdravlju.

140 - HIPERTENZIJA: Skoro polovina odraslih stanovnika Srbije ima povišen krvni pritisak, ili se leči od visokog krvnog pritiska. Tek svaka treća osoba sa povišenim krvnim pritiskom zna za svoju bolest, dok samo polovina uzima lekove za snižavanje krvnog pritiska.

Maksimalna vrednost gornjeg (sistolnog) krvnog pritiska za zdrave ljude iznosi <140 mmHg, dok za osobe sa višim rizikom za nastanak bolesti srca iznosi <130 mmHg. Ukoliko krvni pritisak snizite za samo 5-6 mmHg, smanjićete vaš rizik za preko 40%.

5 - UKUPNI HOLESTEROL (formula za „bolesne“ је 4). Idealan nivo ukupnog holesterola u krvi kod zdravih osoba je <5 mmol/L, dok je za osobe sa višim rizikom <4 mmol/L. Ukoliko snizite nivo holesterola za 10%, smanjićete vaš rizik za 20-30%.

3 - LOŠ HOLESTEROL (formula za „bolesne“ је 2).

Idealan nivo lošeg holesterola u krvi (LDL holesterol) kod zdravih osoba je <3 mmol/L, dok je za osobe sa višim rizikom <2 mmol/L.

0 - GOJAZNOST I ŠEĆERNA BOLEST

Samo trećina stanovnika Srbije je normalno uhranjena, dok svaka druga osoba ima prekomernu težinu. Gojazne osobe su 2003. godine na globalnom nivou živele 2 godine kraće od normalno uhranjenih, dok će u budućim godinama, ukoliko se sadašnji trend nastavi, živeti čak 5 godina kraće. Ako smanjite telesnu težinu za 10% smanjićete vaš faktor rizika za 30%.

Prevencija srčanog i moždanog udara

Bolesti srca i krvnih sudova su vodeći uzrok umiranja u svetu, zbog čega je neophodno proceniti desetogodišnji rizik od pojave ovih bolesti, pre svega srčanog i moždanog udara. Rizik se izračunava unošenjem, u specijalni kalkulator, podataka o uzrastu, polu, rasi, ukupnom holesterolu, “dobrom” holesterolu, “gornjem” ili sistolnom pritisku, uzimanju lekova protiv povišenog pritiska, postojanju šećerne bolesti i pušenju. Prema najnovijim preporukama, kod osoba uzrasta 40-75 godina sa 10-godišnjim rizikom ≥7,5%, pored zdrave ishrane (manje masti, šećera i soli) i fizičke aktivnosti, potrebno je uvodjenje hipolipemijskih lekova-statina odgovarajuće potentnosti, u odgovarajućoj dozi, koja moze dovesti do redukcije rizika. Statini su takodje neophodni kod osoba koje već imaju ispoljeno oboljenje, porodičnu hiperlipidemiju ili dijabet.
O kalkulaciji ukupnog desetogodišnjeg rizika, započinjanju terapije, izboru i potrebnoj dozi leka, kao i o kontroli drugih faktora rizika, treba se posavetovati sa svojim kardiologom.

 

 

Feature Bidet!

 

 

 
 
 
Adresa: Kneza Lazara, lamela L2, 35000 Jagodina; Tel 035 243 775, Mob 063 70 42 742